Vaatimukset vuohien navetan rakentamiselle –

Lähes kaikki kesävuohet kuluttavat laiduntamiseen, mutta talvella kysymys eläinten pitämisestä on erittäin akuutti. Vaikeissa pakkasissa vuohet tarvitsevat lämpöä, erityisesti naaraat imetyksen aikana. Hypotermia uhkaa utaretulehdusta …