Pig ventilation device –

Alam ng bawat bihasang magsasaka ng baboy kung gaano kahalaga ang pagbibigay sa mga biik ng kumpletong kondisyon ng pamumuhay. Kasama sa wastong pangangalaga ang …

Pagbubuntis ng baboy –

Ang baboy ay isang hayop na labis na pinahahalagahan ng mga tao dahil sa masarap na karne nito. Pinaamo niya ang alagang hayop sa mahabang …

Dosis ng lebadura ng baboy –

Ang lebadura ng feed ng baboy ay isa sa pinakamahalagang nutritional supplement sa iyong diyeta. Para sa isang mahusay na pagtaas sa timbang ng katawan, …