Mô tả của tỏi voi –

Tỏi là một thành phần bất biến trong một số lượng lớn các món ăn của ẩm thực hàng ngày và lễ hội. Nhiều người …