Agregatoponika

Agregatoponika – uprawa roślin na podłożach twardych o niskiej wilgotności (żwir granitowy, żwir, piasek, keramzyt itp.). Jedną z metod hydroponicznych jest agregotoponika. Przy uprawie roślin …

Pasywne systemy hydroponiczne

Termin „pasywny” oznacza, że ​​system nie jest wyposażony w pompę, lecz działa dzięki siłom kapilarnym knota, który unosi pożywkę ze zbiornika do strefy korzeniowej. W …

Temperatura roztworu odżywczego

Temperatura pożywki odgrywa bardzo ważną rolę w udanej uprawie roślin. Istnieją dwa główne czynniki zależne od temperatury pożywki – rozpuszczalność tlenu w wodzie oraz zapotrzebowanie …

Konduktometr hydroponiczny

Konduktometr (miernik UE) Jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru przewodności roztworów, pary lub kondensatu. Konduktometr służy do analizy stężenia roztworów odżywczych. Gdy dana sól, kwas lub …

Uprawa w pomieszczeniach — hydroponika

W przypadku uprawy w pomieszczeniach wszystkie potrzeby roślin dotyczące wody, żywności i światła, świeżego powietrza i CO muszą być spełnione.2, temperatura i wilgotność otoczenia. Ponadto …

Rośliny hydroponiczne — hydroponika

Hydroponika pozwala osiągnąć najbardziej idealne rezultaty przy uprawie danej rośliny. I choć idea uprawy „idealnej” rośliny ma dla ludzi inne znaczenie, metody hydroponiczne zaspokajają potrzeby …

Krzem w życiu roślin – hydroponika

Krzem pełni zaskakująco wiele funkcji w życiu roślinnym i jest szczególnie ważny w warunkach stresowych. Rolę krzemu można porównać z rolą wtórnych metabolitów organicznych pełniących …

Dobór pożywek – Hydroponika

Skład pożywki jest niezwykle ważny przy uprawie rośliny na sztucznych podłożach. Wybierając pożywkę, musisz przestrzegać następujących zasad: Pożywka musi zawierać wszystkie te składniki odżywcze niezbędne …

Twardość wody — hydroponika

Twardość wody jest kombinacją właściwości chemicznych i fizycznych związanych z zawartością rozpuszczonych soli metali ziem alkalicznych, głównie wapnia i magnezu – tzw. soli twardości. Woda …

Hydroponika w domu: zrób to sam zielono

Rośliny hydroponiczne stają się coraz bardziej popularne nie tylko wśród właścicieli szklarni, ale także wśród postępowych właścicieli domów. Bezglebowe metody uprawy warzyw i ziół przyciągają …

Całkowita mineralizacja – hydroponika

Całkowita mineralizacja (zawartość ciał stałych lub całkowita zawartość soli) Jest wskaźnikiem ilości rozpuszczonych substancji zawartych w wodzie. Za granicą mineralizacja jest również nazywana „całkowitą ilością rozpuszczonych …

Przewodność elektryczna — hydroponika

Przewodność elektryczna (EC) – zdolność roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego, a także wielkość fizyczna charakteryzująca tę zdolność. W Międzynarodowym Układzie Jednostek (SI) jednostką pomiaru przewodności …

Filtr UV / Sterylizator – Hydroponika

filtr UV (lub sterylizator), dziś jest niezwykle skutecznym narzędziem wykorzystywanym przez wielu w walce ze szkodliwymi bakteriami, wirusami, grzybami, pierwotniakami i algami. Pożywka przechodzi przez …

Biofiltr – Hydroponika

Biofiltr jest przeznaczony głównie do zapewnienia środowiska, w którym mikroorganizmy mogą rosnąć w dużych ilościach i rozkładając martwą materię organiczną uwalniać do pożywki wiele składników …